FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY/VÝMĚNU ZBOŽÍ

(vyplňte tento formulář a odešlete jej se zbožím zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy nebo realizovat výměnu zakoupeného zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající) a adresa pro zaslání zboží:

MVDr. Pavel Vokrouhlík

IČ: 750 19 469

DIČ: CZ7602110615

se sídlem: Příbram VII, 28. října

provozovna a doručovací adresa Drkolnovská 647, 261 01 Příbram V

kontaktní údaje:

email: klinika@nazdabori.cz

telefon: +420 603 326 868

www: www.nazdabori.cz

 

 

Spotřebitel:

Jméno/příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy/výměnu zboží (nehodící se škrtněte)

  1. Číslo objednávky:
  2. Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu:
  3. Žádám o výměnu zboží za:

 

Doplnění:

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

V …………………. dne ………………………

 


______________________________________

          Jméno a příjmení spotřebitele